NOVELTY Ltd. - La Verriére, Brussel

🕔13 Apr 2017 09:31

Douglas Eynon & Erwan Mahéo

NOVELTY Ltd.

La Verriére, Brussel
tot en met 25.03.2017

In het kader van de cyclus “Poésie balistique” die hij in april 2016 lanceerde in La Verrière, het Brusselse uitvalspunt van de Fondation d’entreprise Hermès, heeft de curator, Guillaume Désanges, Douglas Eynon (geboren in 1989 in het Verenigd Koninkrijk) en Erwan Mahéo (geboren in 1968 in Frankrijk) uitgenodigd om samen een weergaloos tentoonstellingsproject te creëren.
Hun tentoonstelling, die “NOVELTY Ltd.” werd gedoopt, is opgebouwd rond een groot doek in geborduurd weefsel dat de topografie ervan diepgaand omgooit. De structuur mikt op verrassingen en zet in op een wereld en zijn tegenhanger. Ze regisseert als het ware de onthulling van de tentoonstelling die, in haar geheel gezien, een vreemdsoortige plek vormt waarin de bezoeker al struinend op ontdekking gaat.
Los van de naam die verwijst naar een ‘corporate’ invalshoek, hult “NOVELTY Ltd.” zich op een slinkse manier in een dromerige, ja zelfs fantastische dimensie. Ze belichaamt een mentale ruimte waarvan de inrichting ogenschijnlijk aan een heimelijk programma is ontsproten.

“NOVELTY Ltd.” is de derde tentoonstelling van de cyclus “Poésie balistique”, die is gewijd aan het onderzoek naar de spreidstand tussen een programma en het resultaat ervan of, duidelijker nog, naar de split tussen de intenties en de intuïties in bepaalde vormen van radicale abstracties. Het project vormt een nieuw experiment van een kunstenaarsduo dat tot stand komt op uitnodiging van La Verrière. In 2015 stonden Ann Veronica Janssens en Michel François voor het voetlicht. Douglas Eynon en Erwan Mahéo zijn vrienden en hebben eerder al samen tentoongesteld. Ze zijn allebei actief binnen eenzelfde netwerk op de Belgische kunstenscène. Hun gezamenlijke tentoonstelling staat inderdaad helemaal niet los van de lokale dynamiek. De curator ontwaart een sterke link, zowel inhoudelijk als vormelijk, tussen hun respectieve praktijken en bepaalde kenmerken die eigen zijn aan de energie van de hoofdstad van Europa, die zich de jongste jaren ontpopt als adoptiehoofdstad voor menige speler in de kunstwereld, de kunstenaar voorop. Dat geldt in het bijzonder voor hun manier van werken, waarin wezenlijke ruimte wordt gemaakt voor collaboratieve processen en kennisuitwisseling. Uitgerekend de waarden die de Fondation d’entreprise Hermès in alles wat ze onderneemt hoog in het vaandel heeft.

«Al vele jaren profileert Brussel zich discreet, zoals Berlijn een poos geleden, als een bevoorrechte bestemming voor kunstenaars en andere kunstprofessionals uit Europa en ver erbuiten. Ze vinden in de stad een voedingsbodem om te werken in een andere temporaliteit, met andere reflexen, en dragen zo bij aan de totstandkoming van een boeiende hybride scène. Deze creatieve archipel sedimenteert niet alleen in het zog van een gestandaardiseerde “gentrificatie” (1), maar als de generatie van een zeer open en beschermd ecosysteem waarin spirit primeert op esthetiek en ecologie op arbeidseconomie. Een vrije en chaotische verstrengeling van affectieve en professionele relaties, een knipoog naar de binnenstedelijke structuur.
Dit brengt ons naadloos bij de relatie tussen Douglas Eynon en Erwan Mahéo, twee heel aparte spelers op de Brusselse internationale scène. Hun relatie echoot die conjuncturele uitdagingen en hun project voor La Verrière sluit dus aan bij die krachtige en tegelijk onbestemde maatschappelijke, stedelijke en culturele context, een soort van fictionele en bestuurlijke “hub”, die de Europese hoofdstad belichaamt.
Hun samenwerking, een première in het kader van de cyclus “Poésie balistique”, ontleedt zich als een in situ architectuur die de topografie van de plek en de zintuigen van de bezoekers ingrijpend verstoort, een soort partitie in de ruimte die hun beide artistieke werelden doet agglomereren. Onder de heel tertiaire noemer met een “corporate” invalshoek, is NOVELTY Ltd. een vreemdsoortige en poëtische plek om in te struinen, actief maar gespeend van activiteit: veeleer een ruimte die werkt dan een werkruimte. Haaks op een klassieke tentoonstelling, ontvouwt zich hier een opeenvolging van incidentele toestanden waarin vol en leeg, zones van hoogspanning en laagspanning elkaar bespelen, waarin het fantastische de kern van het immanente en het natuurlijke de kern van het functionele doorpriemt. De inspiratiebronnen, al is er geen enkele rechtstreekse verwijzing leesbaar, behoren tot de wereld van de sprookjes, de film of de fantastische literatuur. Toch lijkt de inrichting een verborgen programma te verhullen. Een programma dat aanvoelt als een algoritme: determinerend, onleesbaar en ontoegankelijk. Een manier om een soort scenario te volgen, maar zonder verhaal. Dit irreële dat zo nauw aanleunt bij het reële, dat zo concreet is als een droom of een nachtmerrie, weergalmt de manier waarop de wereld van vandaag balanceert tussen virtualiteit en onrust, tussen comfort en gevaar, tussen economie en affecten. Een wazig wereldbeeld waarin de tijdelijke hiërarchieën overhoop worden gehaald, waarin de toekomst soms oogt als een voltooid verleden en het heden zoek is.

Na Ann Veronica Janssens en Michel François in 2015, is deze tentoonstelling een nieuw experiment van een kunstenaarsduo dat tot stand is gekomen op uitnodiging van La Verrière. Ook hier is de link veeleer intuïtief dan wel gebaseerd op rede, onderbouwd door onzichtbare verbanden, vruchtbare spanningen en meer potentieel dan kapitaal. Kortom, een benadering die wortelt in speculatie meer dan in logica. Inderdaad, ze zijn vrienden en ze hebben al samen tentoongesteld,
ze behoren tot een intiem en gedrongen netwerk binnen de Belgische artistieke scène die vruchtbaar is voor samenwerking en kennen elkaars werk goed. Toch hebben hun praktijken a priori weinig gemeen. De Bretoen Erwan Maheo ontwikkelt sinds de jaren 1990 een formeel en zeer erudiet oeuvre dat wordt ingegeven door een verhaal van vormen en dat vlotjes refereert aan aanverwante domeinen, zoals architectuur, grafiek en design. Zijn oeuvre komt tot leven in beeldhouwwerken,foto’s en video’s, maar ook in grote naaiwerken op textiel. Die werken zijn ingegeven door een topografische analyse van de ruimte die hem uitnodigen om te exposeren. Ze kopiëren, onderstrepen of hertekenen de krachtlijnen en ze brengen tweedimensionaal geometrische en abstracte uitwassen van het bestaande tot stand. Een vereenvoudigde blik op de wereld via een soort overdruk en artistieke herpositionering. De Britse schilder, tekenaar, beeldhouwer en videast Douglas Eynon peilt naar de gratie in de kern van het ogenblikkelijke en van de materie. In een soort postmodern romantisme, dat gemakkelijk de bronnen van het surrealisme aanboort, doet zijn werk de fantasie opborrelen in de kern van het prozaïsche. Zijn vaak figuratieve wereld blijkt soms aan te sluiten bij de traditie van de allegorische of zelfs symbolische schilderkunst, doorspekt met elementen uit de punkcultuur, waarvan de leessleutels zijn gewist. Een en ander leidt tot toestanden die nooit echt geruststellend zijn en het midden houden tussen mythen, fabels en sciencefiction.
Ik heb ze samen uitgenodigd omdat Douglas Eynon een poëtische makelij en Erwan Mahéo een ballistisch programma hanteren. Maar ook omdat Erwan Mahéo poëtisch is in de manier waarop hij de wereld verontwerkelijkt en omdat Douglas Eynon ballistisch is in de manier waarop hij raakt zonder betoog. Op het eigenste moment waarop ik dit schrijf mag het project NOVELTY Ltd. dan nog een samenraapsel-in-wording zijn van verstrengelde intenties en intuïties, toch zie ik het resultaat al voor me: een soort schaduwkant van de logica, een paradoxale beleving waarin de leegte meer densiteit vertoont dan het volle, waarin het parcours even belangrijk is als de oogopslag en waarin het perspectief het pleit wint van het detail. Ik zie spanningen tussen wat vertrouwd en wat vreemd is, tussen radicale abstractie en de aanzet van een narratieve benadering, tussen tuin en kantoor. Ik zie een radicaal en ongecontroleerd programma. Ik zie hoe poëzie de brutaliteit van het reële doorprikt.

Een droom? Juist. »

Guillaume Désanges - Curator

(1) - Het fenomeen van de “gentrificatie” wordt overal ter wereld waargenomen. Het is een proces van stedelijke transformatie waarbij de betere klassen zich meester maken van zones die ooit tot volksbuurten behoorden en zo het economische en maatschappelijke profiel van de wijken veranderen. Kunstenaars worden aanzien als de pioniers van dergelijke transformaties, vaak vanuit economische overwegingen.

Douglas Eynon - DR

 

 

 

 

 

 

biografie - Douglas Eynon
 

biografie - Erwan Mahéo
Geboren in 1968 in Saint-Brieuc (Frankrijk)
Woont en werkt in Brussel
Erwan Mahéo werd geboren in 1968 in het Franse Saint-Brieuc. Tussen 1988 en 1994 studeerde Erwan kunsten aan de École Régionale des Beaux Arts de Rennes en aan de Université UHB, ook in Rennes. In 2003 lag hij aan de grondslag van het residentieprogramma voor kunstenaars Le Centre du Monde op het Franse eiland Belle-Île. Werk dat tot stand was gekomen als deel van het project werd tentoongesteld in Brussel in de Établissements d’en Face (2008), in Rennes in het Centre Culturel Colombier (2009) en in het FRAC Bretagne (2014). Na voltooiing van het project werd de productie opgenomen in de collectie van het FRAC Bretagne. Erwan Mahéo was in 2013 medeoprichter van een publicatieproject met als titel Herman Byrd.
Tussen 2009 en 2015 doceerde hij beeldhouwkunst aan de ENSA V La Cambre in Brussel.
Het oeuvre van Erwan kreeg wereldwijde belangstelling in het kader van diverse tentoonstellingen, waaronder ‘La Grandeur Inconnue’ in het Domaine de Kerguéhennec (Frankrijk) in 1993; ‘Permis de construire’ op de Cetinje Art Biennale, Montenegro in 1997; ‘Laboratorium’ op de Antwerpen Open in 1999; ‘Storage & display’ in Mexico City in 2003; ‘Nameless swirls, an unfolding in Presence’ in het Van Abbemuseum, Eindhoven in 2003; ‘Mathématiques’ op de Kunsthalle Fri Art, Fribourg in 2004; ‘Episode’ in het Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle in 2006; ‘Who is there?’ op de MMCA Thessaloniki Biennale in 2007; ‘Anachronism’ in het Argos
Art Center, Brussel in 2007; ‘La Grande Image’ in de Galerie VidalCuglietta, Brussel in  2011; ‘Erwan Mahéo/Bernard Voïta’ in het CC Strombeek in 2012 en in ‘TRAC K, a city conversation’, in Gent in 2012.
Recente tentoonstellingen
2017 La Verrière / Fondation d’entreprise Hermès, Brussel, België (in voorbereiding)
2016 Wave IX, Herman Byrd, Island, Brussel.
2015 La ligne droite est le plus court chemin d’un point à un autre uniquement si les deux points sont bien en face l’un de l’autre, Erwan Mahéo/Gijs Milius, Brussels Artistic District, Brussel.
2012 Erwan Mahéo/Bernard Voïta, C.C. Strombeek, Strombeek-Bever.
2011 La Grande Image, Galerie VidalCuglietta, Brussel.
2009 Where I’m going from, FdC Satellite (Galerie Les filles du calvaire), Brussel.
Le Centre du Monde, Centre culturel Colombier, Rennes (France)

 

Douglas Eynon & Erwan Mahéo
NOVELTY Ltd
La Verriére, Brussel
Waterloolaan 50, 1000 Brussel
www.fondationdentreprisehermes.org

openingsuren:
dinsdag tot en met zaterdag van 12u tot 18u
vrije toegang

curator:
Guillaume Désanges
Cyclus "Ballistische poëzie”

 

Afbeelding voorblad:

Erwan Mahéo, Anatomies de la pensée (en feu), 2016

Video, 50’, filmfoto

Met dank aan de kunstenaar

Nieuwsbrief

Facebook