Berrie Van Beers - Kees De Kort met "WACHTEN,ZWIJGEN,BLIJVEN"
Van 24/04/2022 tot 22/05/2022 Zuidstationstraat 25 - Gent - 9000

🕔06 May 2022 09:19

Galerie S&H DE BUCK

Zuidstationstraat 25
 9000 Gent

Berrie Van Beers - Kees De Kort
"WACHTEN,ZWIJGEN,BLIJVEN" 
24 april tot 22 mei 2022 

Berrie Van Beers

In 2004 had ik mijn laatste grote tentoonstelling bij galerie "S&H De Buck". Ik exposeerde er toen voornamelijk grote werken van gips, metaal en polyester. Sinds ik 13 jaar geleden een baan kreeg als werkplaatsmeester kunststof en keramiek op de kunstacademie van Den Bosch en Breda ben ik voorzichtig en voor het eerst met klei gaan werken. Verrast door de mogelijk en onmogelijkheden van dit materiaal zijn er een aantal beelden ontstaan die ik nu voor het eerst exposeer. Tevens zullen er een aantal fotowerken (sommige in combinatie met keramische objecten) te zien zijn.
 
In 2004 I had my last major exhibition at gallery "S&H De Buck". At that time I mainly exhibited large works of plaster, metal and polyester.  As a workshop master plastic and ceramics since 13 years in the art academy of Den Bosch and Breda, I started working with clay carefully and for the first time. Surprised by the possible and impossibilities of this material, a number of images have arisen that I am now exhibiting for the first time. There will also be a number of photographic works (some in combination with ceramic objects) on display.
 
Kees de Kort
 
Mijn werk komt langzaam tot stand, ik werk er lang aan door. Tijdens dat werken ontstaat de verdieping. Ideeën, meningen, uitgangspunten worden heroverwogen, herzien, opnieuw geformuleerd. Lijnen, kleuren en vlakken worden verwijderd en maken plaats voor nieuwe. Zodoende ontstaat er een gelaagdheid zowel in het idee als in de uitvoering ervan. Dit proces van schilderen en overschilderen, toevoegen en wegnemen, nuanceren en intensiveren wordt tot het uiterste doorgevoerd. Mijn werk is niet eenduidig. Het biedt ruimte voor bespiegeling en interpretatie en doet een appel op gevoel en verbeelding. Het is zowel weemoedig en poëtisch maar ook confronterend en verontrustend. Een werk is voor mij af als het helder is maar tegelijkertijd blijft wringen, als het broeit. Composities zijn zo gekozen dat er delen van figuren of voorwerpen van het doek/papier vallen. Er is iets wat je niet ziet. Dit benadrukt het idee dat er geen begin en einde aan de dingen is, geen vastomlijnd verleden of zekere toekomst. Er is alleen even een moment.
  
My work comes about slowly, I work on it for a long time. During that work, the deepening is created. Ideas, opinions, starting points are reconsidered, revised, reformulated. Lines, colors, and faces are removed and make way for new ones. This creates a layering both in the idea and in its implementation. This process of painting and repainting, adding and removing, nuance and intensifying is carried out to the extreme. My work is not unambiguous. It offers room for reflection and interpretation and appeals to feeling and imagination. It is both wistful and poetic but also confronting and­­ disturbing. A work is finished for me if it is clear but at the same time continues to wring, if it is brewing. Compositions are chosen in such a way that parts of figures or objects fall off the canvas/paper. There's something you don't see. This emphasizes the idea that there is no beginning and end to things, no definite past or secure future. There is just a moment.

Open: don.vr.zat 15u tot 18u  en op afspraak  0032/09/225 10 81   
sdebuck@skynet.be Gesloten: op zon. - en feestdagen,
jan. – feb. - juli - aug.- herfst- paas- en Krokusverlof: enkel op afspraak
https://www.galeriedebuck.be

Nieuwsbrief

Facebook