TIM VOLCKAERT
any solution is good for an answer Van 04/06/2020 tot 16/08/2020 DE GARAGE - CC MECHELEN

🕔19 May 2020 09:21

Vanaf donderdag 4 juni opent De Garage - CC Mechelen terug de deuren van de tentoonstellingen.
Ontdek ook, opnieuw of voor het eerst, de verlengde tentoonstelling Any Solution is Good for Answer van Tim Volckaert in de tentoonstellingszalen van het cultuurcentrum.
De gezondheid en het welzijn van onze bezoekers en medewerkers zijn vanzelfsprekend prioritair. Daarom hebben we uitgebreide maatregelen genomen om je bezoek veilig en vlot te laten verlopen. Het aantal bezoekers per uur wordt beperkt.

Bezoekers moeten vooraf online een tijdslot reserveren. Dit kan vanaf 29 mei via de website van Cultuurcentrum Mechelen.

Indien je ter plaatse een catalogus wil aankopen, kan dat uitsluitend met Bancontact. Cash betalen is niet mogelijk.

Any Solution Is Good For An Answer | Tim Volckaert | GESLOTEN ...

ANY SOLUTION IS GOOD FOR AN ANSWER

Cultuurcentrum Mechelen presenteert de eerste institutionele solotentoonstelling van Tim Volckaert (°1979, Kortrijk).  Zijn artistiek werk vertaalt een wereldvisie waarin het duale denken en handelen, zo kenmerkend en dominant in onze Westerse geschiedenis, centraal staat.  In zijn kunst is het beeld van 'het landschap' vaak het uitgangspunt. Het landschap, in de betekenis van de 'wereldlijke ruimte', fungeert als achtergrond voor een diepgravende commentaar op de duale strijd van de mens met zijn omgeving. Zijn kunst kan gelezen worden als een organische maar vooral fundamentele beschouwing over het landschap als cultuur.

In zijn werk dat niet onder één noemer te vatten is, laat Tim Volckaert schijnbaar tegengestelde begrippen en ideeën met mekaar communiceren: natuur/cultuur, bewust/onbewust, licht/donker, verschijnen/verdwijnen, inhoud/leegte, … Lichaam, landschap, een doordachte thematiek en verbeeldingsrijke metaforen vormen samen een krachtig geheel. Kritische reflectie wordt voortdurend gevoed door de actualiteit zoals de huidige diep ingrijpende ontwikkelingen in klimaat en milieu. Het poëtische werk van Tim Volckaert articuleert zo een scherpe, accurate visie gevoed door de alledaagse realiteit, maar steeds geworteld in een (kunst)historisch perspectief.

514 beste afbeeldingen van Tim Volckaert in 2020 - Bakstenen ...

Zijn zoekende en bij momenten rusteloze levensstijl is weerspiegeld in de vele disciplines waarin hij actief is. Zoals Tim Volckaert het landschap exploreert, soms als pelgrim, nu eens als wandelaar, een enkele keer als toerist, zo laveert hij in zijn werk van schilderkunst naar sculptuur, van fotografie over video naar performances en acties. Via de codes van de klassieke kunsten slaagt de kunstenaar er telkens in om de dingen op verschillende manieren met elkaar te confronteren, niet enkel rationeel maar evenzeer gevoelsmatig en intuïtief. Zijn kunstwerken, rijk van materie, vorm en inhoud, vormen in hun onbegrensde mogelijkheden precies de eigenheid van Volckaerts artistieke praktijk.

Het realiseren van een werk brengt weliswaar een zeker moment van gelukzalige tevredenheid met zich mee voor de kunstenaar maar tegelijk doorgaans ook het besef dat het anders, soms beter, kan en moet. Daar en dan ontstaat de noodzaak tot een volgende creatie. Dit proces, deze aanhoudende zoektocht, waar alles nog open is, vol van verwachting en hoop, bezielt en stuwt Tim Volckaert onverminderd aan. Traag maar zeker creëert hij zo een intrigerend evocatief oeuvre

In Any Solution is Good for an Answer in Cultuurcentrum Mechelen komen alle facetten van zijn werk samen in een omvattende tentoonstelling. De focus ligt op een evenwichtige dialoog tussen werken die op het eerste gezicht misschien erg verschillend lijken, maar die meer dan ooit de bijzondere samenhang van zijn werk in kaart brengt.
 

OPGELET! Tickets aankopen kan uitsluitend via de ticket website
Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen

Openingsuren: Donderdag tot zondag | 13:00 tot 18:00
KASSA: € 5,00

Nieuwsbrief

Facebook