YUKO NASAKA - Axel Vervoordt Gallery, Wijnegem

🕔14 Aug 2019 10:09

Axel Vervoordt Gallery presenteert nog tot 31 augustus de nieuwe tentoonstelling van Yuko Nasaka (° 1938, Osaka) een van de meest prominente vrouwelijke stemmen van de tweede generatie van Gutai. Uitgenodigd door Jiro Yoshihara om te participeren aan de Gutai Art Association in het midden van de jaren zestig, nam ze voor de eerste keer deel aan een Gutai-groepstentoonstelling in Galerie Stadler in Parijs in 1965. Nasaka presenteerde haar sterk getextureerde metallic schilderijen van concentrische cirkels tegen glanzende zwarte muren, spelen met lichte en donkere tinten verkennen van de reflecterende kwaliteiten van dergelijke contrasterende oppervlakken. Ze experimenteerde met niet-kunst mediums, technologie en geavanceerde industriële materialen zoals boren, auto-lak en auto-Factory luchtcompressoren.


courtesy Axel Vervoordt Gallery - Yuko Nasaka

Na de tentoonstelling van 2015 in de galerij, probeert deze nieuwe tentoonstelling een reis te maken door het leven van Nasaka en de gevarieerde artistieke praktijk, maar resoluut blijft duidelijk van het aanbieden van een retrospectieve van haar werk. Zoals de kunstenaar enthousiast verklaarde in een interview met Mizuho Kato: “Ik ben nog steeds in leven, dus waarom zou je al deze retrospectieven moeten opzetten, wat is er hier aan de hand?”


courtesy Axel Vervoordt Gallery - Yuko Nasaka

De tentoonstelling bevat kunstwerken die dateren uit het midden van de jaren zestig tot eind jaren ' 70 en presenteert voor de eerste keer haar meest recente productie. Deze werken zijn nog nooit eerder vertoond. Het is een bescheiden poging om het proces van creatie van Nasaka te verkennen. Voor Nasaka, net als voor vele andere Gutai-artiesten, is de fysieke daad van creatie van cruciaal belang. De betekenis van een werk onthult zich door de zeer tactiele daad van het maken van het werk. Haar meest recente producties (gecreëerd tussen 2015 en 2017) onderscheiden zich door hun opvallende afwezigheid van de gebruikelijke gekleurde lak afwerking. Deze ongewone afwezigheid benadrukt op beslissende wijze de zuivere materialiteit van het werk. Dit biedt nieuwe vormen van intimiteit en een subtiele uitnodiging om deel te nemen aan haar creatieve proces. De kale materialiteit van de cirkelvormige patronen zou kunnen worden geïnterpreteerd als een verfijnder en contemplatief gebaar om harmonieuze oppervlakken te creëren die nieuwe kinships oproepen met de krachten van de natuur en de circulaire bewegingen van het leven.

Axel Vervoordt Gallery presents unill the 31st of August a new exhibition by Yuko Nasaka (°1938, Osaka) one of the most prominent female voices of Gutai’s second generation. Invited by Jiro Yoshihara to join the Gutai Art Association in the middle of 1960s, she participated for first time in a Gutai group exhibition at Galerie Stadler in Paris in 1965. Nasaka presented her highly textured metallic paintings of concentric circles against shiny black walls, playing with light and dark shades exploring the reflective qualities of such contrasting surfaces. She experimented with non-art mediums, technology, and cutting-edge industrial materials like drills, car lacquer, and auto-factory air compressors.

Following the gallery’s 2015 exhibition, this new exhibition attempts to create a journey through Nasaka’s life and varied artistic practice, but decisively stays clear from offering a retrospective of her work. As the artist enthusiastically stated in an interview with Mizuho Kato: I’m still alive so why should one set up all these retrospectives what’s going on here?

The exhibition includes artworks dating from the middle of the 1960s until the late 70s and presents for the first time her most recent production. These works have never been shown before. It is a humble attempt to explore Nasaka’s process of creation. For Nasaka, as for many other Gutai artists, the physical act of creation is of crucial importance. The meaning of a work reveals itself through the very tactile act of making the work. Her most recent productions (created between 2015 and 2017), distinguish themselves through their striking absence of the usual coloured lacquer finishing. This unusual absence decisively stresses the pure materiality of the work. This offers new forms of intimacy and a subtle invitation to participate in her creative process. The bare materiality of the circular shaped patterns could be interpreted as a more refined and contemplative gesture to create harmonious surfaces that evoke novel kinships with the forces of nature and the circular motions of life.

AXEL VERVOORDT GALLERY
Kanaal
Stokerijstraat 19
2110 Wijnegem — Belgium
https://www.axel-vervoordt.com/plan-your-visit

No prior reservation is needed, all visits start at Reception in the Escher Building. Visitors are invited to check-in, receive a map of Kanaal, and browse the library of recent publications.
The Gallery will be closed on August 15th.

Opening hours:
Thursday: 14:00 to 17:00
Friday: 14:00 to 17:00
Saturday: 14:00 to 17:00

 

 

Nieuwsbrief

Facebook