Emiel Hoorne

Website: e.hoorne@belgacom.net

Over de kunstenaar


Dolmus 1 – zeefdruk, gelijst: 74x90 cm, 1989

De tijd


Grafische kunsten en schilderkunst zijn tweedimensionale disciplines,
die door middel van perspectief en dieptewerking
de derde dimensie kunnen oproepen.
In een reeks grafische werken suggereert Emiel Hoorne
bewegende objecten.
Dus wordt er hier verwezen naar tijd, naar de vierde dimensie,
want er is geen tijd zonder beweging.
Maar over welke tijd gaat het?
De universele kosmologische tijd, of de psychologische tijd,
de gemeten tijd of de beleefde tijd?
We beleven tijd nooit op éénzelfde wijze, want onze perceptie van 
Het  tijdsverloop is afhankelijk van een hele reeks factoren
en contextuele gegevens.
Hierbij spelen individuele  gemoeds- en geestesgesteldheid een
belangrijke rol naast de concrete en specifieke aan ruimte (plaats)
en tijd gebonden variabelen.
Alles is permanent in beweging en alles verandert.
Dank zij de verandering, de vernieuwing, de verdwijning, ervaren 
we unieke momenten van verwondering
die ons de vergankelijkheid doen vergeten.

Wij kunnen de tijd niet vatten en niet vastleggen en toch kan kunst
een tijdsmoment fixeren en bestendigen,
iets wat ooit geweest is en nooit meer zal zijn.


Flor Bex
Eredirecteur ‘M HKA’ Antwerpen.
2014