Lieven Debrabandere

Geboortedatum: Vichte - 1945
Geboortestad: Gistel
Website: www.moerdijk.be

Over de kunstenaar


FENIKS - Carrara marmer - 150 cm hoog, 2016

Gevecht met de kubus of de kei, zonder voorstudie ingrijpen in deze gesloten structuren. Ze kwetsen, hun evenwicht verbreken om mijn evenwicht op te dringen, mijn verhaal te schrijven. Stukken wegschijven en stukken laten staan, lucht en massa met elkaar laten spelen, een vormenspel dat mij behaagt. Hiervoor agressie plegen, hard tegen hard, het scheppen ontstaat uit de durf om in te grijpen, in actie te komen. Mijn handen en machines leiden mij feilloos naar de juiste vorm, alleen gevoed door het doen en door de ervaring. Het blijft mij  boeien om dit telkens opnieuw te doen, altijd een nieuw verhaal met een ander einde. Hoe anders is dit dan het moeizame wikken en wegen als  aanzet van een complex beeld, die start gaat echt niet vanzelf en is maar mogelijk door een soort spanning op te bouwen die leidt naar een roekeloze eerste ingreep. Later in het beeld neemt het spel de overhand. Eigenlijk komt er weinig denkwerk aan te pas, wel meetwerk soms maar ook dat gaat vliegensvlug en meestal met een goed resultaat. Het ingrijpen gebeurt zo intuïtief dat ik slechts halfbewust aan het werk ben en als in trance tot een boeiend beeld kom.

In mijn evolutie als beeldhouwer, maakt het organische  plaats voor hoekiger elementen en lijnen. De beelden krijgen hun leven meer van binnenuit, de zoektocht gaat van buiten naar binnen en weer terug. Mijn beelden waren rond en zwaar, nu worden ze scherper en lichter, ze leven van binnenuit.

De  affiniteit voor steen, voor het eenzame en trage verhaal tussen mij en de steen blijft een leidraad en is mijn favoriete en concrete vorm van meditatie. Er is een hardnekkige drang om een “gestalt” een geheel te maken, om binnen de contouren van de steen mijn verhaal schrijven. Toevallige antropomorfe elementen bewaren vanuit het geloof in het figuratieve.

Mijn beeldhouwen is een zoektocht in mijn vormwereld. Elk beeld groeit naar zijn eigen vormharmonie. Het is een bron van contact als de toeschouwer zich in mijn beelden  herkent.

 

 

Exhibitions

WERKEN IN COLLECTIE

Lieven Debrabandere, beeldhouwer in steen
Beelden  opgenomen in openbare en private verzamelingen,
Tentoonstellingen in binnen en buitenland.

Zie www.moerdijk.be