Melissa Muys

Geboortedatum: Aalst België
Geboortestad: Denderrmonde
Website: https://melissamuys.wordpress.com/

Over de kunstenaarDe voorbije 15 jaar organiseerde Melissa Muys als kunsthistorica voornamelijk keramiektentoonstellingen in binnen en buitenland. Maar ze wou meer.

Ze ontdekte de passie voor het tekenen, wilde kinderboeken schrijven en illustreren, maar kwam uiteindelijk uit bij fascinerende portretten op paneel. Met aquarelleer potloden tekent ze figuren op houten panelen. De achtergrond wordt neutraal gehouden, vaak ook in bladgoud afgewerkt. Dat is een herinneringen aan de iconen van weleer, alleen zijn de geportretteerden niet langer Heiligen of machthebbers, maar het individu in de straat.

Cultuur is het fundament van onze identiteit!

De geportretteerden vertellen elk hun eigen verhaal. Om het geheel structuur te geven, creëerde Melissa een stamboom waarin ieder portret zijn plaats krijgt, waar onderlinge verbanden duidelijk worden en waar doorheen de tijd herkenbare elementen, tendensen en gebeurtenissen aan bod komen, want dat is ook enigszins het doel : de weerspiegeling van de tijdsgeest aan de hand van individuele en schijnbaar onbelangrijke, vaak banale gebeurtenissen en bedenkingen.
De antropomorfische portretten worden naar analogie met de Middeleeuwse Nederlandse literatuur, denk aan het Reinaert de vos-epos, als een verzachtende balsem aangewend om wantoestanden zo neutraal mogelijk aan de kaak te stellen.
Deze manier van werken overstijgt de beperkingen van een boek ruimschoots. Melissa kan haar fantasie de vrije loop laten. Soms laat ze zich leiden door het nieuws van de dag, maar evengoed kan één bepaalde uitspraak of een simpel object de aanzet tot een nieuw verhaal zijn. 

Laatste Nieuws