Martin Uvijn

Geboortedatum: 23 juli 1960
Geboortestad: Merelbeke
Website: https://www.martinuvijn.be/artGallery.html

Over de kunstenaar

Net als mensen, zijn kunstenaars complexe wezens. Sommigen hebben één drijfsfeer, maar dit zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen, de meesten echter, hebben verschillende drijfsferen, die dan op de koop toe nog in tegengestelde richting trekken. Zo ontplooit zich dan een waaier van ideeën waar de kunstenaar, weliswaar soms moeilijk en aarzelend, zijn plaats tracht in te vinden! Maar de hedendaagse kunstenaar wil niet blijven vast hangen aan de achterhaalde zo genaamde definities van vroeger, die toch bepaalde maatschappelijke en artistieke vrijheden inperkten en zo een beknotting waren voor zijn creativiteit!

Het idee, die ook meestal de bestaansreden voor het kunstwerk vormt, bevindt zich in de area van het etherische, en het is aan de kunstenaar om dit te materialiseren door er een picturale invulling aan te geven. Mede door zijn virtuoze schildertechniek grijpt Martin Uvijn daarbij naar de realistische schilderkunst: de nieuwe figuratie! Maar daarbij stelt hij zich toch ook fundamentele vragen….wat behelst die realiteit. Is het de reflectie in de grot van Plato, of het concept van het onderbewuste bij Freud? Het antwoord zal nooit axiomatisch zijn, en daarom hanteert hij een eerder neo-surrealistische  vormarticulatie, die hem dichter bij die waarheid brengen!


Martin Uvijn, Equilibrium - 60 x 70 cm, olieverf op doek​

Hij laat zijn werk bevolken door toeschouwers die zich verwonderd lijken af te vragen wat er gaande is, en die dan meestal verworden tot figuranten van een momentum uit een cyclus. Dit doet natuurlijk meteen denken aan één van de belangrijkste vertellende series uit de naoorlogse periode uit de Westerse schilderkunst, namelijk Gerhard Richters “18 oktober 1979”. Het zijn eerder wazige, dubbelzinnig lijkende grisailles, verrijkt met een subtiel kleurelement, om de verwarring nog te accentueren zodat de toeschouwer als het ware gedwongen wordt, in alle vrijheid, een eigen referentiekader te scheppen of ten minste op te roepen.

Uvijn is een filosofisch, en eerlijk schilder! Daardoor verwijzen zijn werken, maar tevens zijn techniek soms naar de grote meesters van vroeger. Men kan niet doen alsof ze er nooit geweest zijn. Dit zou je reinste hypocrisie zijn hetgeen niet past in het typische “het recht aan, recht toe” oeuvre van de kunstenaar.  Zo brengt hij de nostalgie uit de werken van pakweg De Saedeleer of Piron op ongeëvenaarde wijze terug tot leven, en gebruikt ze zelfs als basis voor nieuwe werken, weliswaar met integratie van een hedendaagse artistieke grammatica, die op hun beurt filosofische vraagstellingen oproepen. Hij geeft een antwoord op die vragen, door nieuwe vragen te stellen, en net dit maakt zijn werk zo raadselachtig.

Maar soms zijn de werken ook summier verdoken aanklachten tegen de huidige inperking van onze verworven burgerlijke vrijheden. Deze beknotting gaat tergend langzaam maar zeker, en dit bekijkt de kunstenaar als een perfect georkestreerd spel van machtswellustige politici, die enkel tot doel hebben hun macht te etaleren, die bij de burger een soort conditionering creëren zodat een nieuw “mei 68” onmogelijk wordt. Daarom zoekt hij soms zijn heil in de wiskunde, omdat dit het enige is dat nog zekerheid biedt in deze gemanipuleerde tijden.


Martin Uvijn, Blue Window - 24 x 30 cm, olieverf op doek​

Deze kunstenaar voelt zich duidelijk niet thuis in de typisch Vlaamse huisje – tuintje – boompjescultuur, integendeel. Hij is steeds rusteloos en gedreven op zoek naar zichzelf, maar ook naar de juiste vormtaal om zijn ideeengoed weer te geven. Dit is een never ending story en dit zal steeds zo blijven. Het resultaat daarvan is duidelijk merkbaar in zijn werk….soms lijkt het geheel wel onsamenhangend…terwijl het eerder een impressie is van een versnelde evolutie!

Uvijn is een realistisch kunstenaar, die zich toch steeds de fundamentele vraag stelt: wat is de realiteit? Dit is een vraagstelling die vaak vermeden wordt, omdat het antwoord niet gekend is, laat staan dat ze in materie kan worden weergegeven worden, en toch probeert de kunstenaar daar dag op dag een antwoord op te bieden!

Zijn inspiratie haalt deze kunstenaar vooral uit de actuele zwart-witfotografie, uit het cinematografische maar ook uit losse krabbels en teksten op papier, die dan een voedingsbodem vormen voor opkomende hersenspinsels. De verzameling van dat alles, wordt zorgvuldig bijgehouden en functioneert dan als een laboratorium, waaruit de meest onverwachte, maar toch beredeneerde beelden kunnen groeien. Het zijn assemblages van differente beelden uit de hedendaagse media die hij recycleert tot  een bevreemdend geheel en zo van hem een artistieke seismoloog van zijn generatie maken. Hij zuivert daarbij zijn verstandelijk begrijpen uit, van maatschappelijke vertroebeling, in een samenleving waar ieder individu druk doende is met zijn eigen meestal minuscule verwaarloosbare problemen zonder oog te hebben voor de grote wereldvraagstukken.


Martin Uvijn, Timeless Light - 40 x 50 cm, olieverf op doek​

Dat de schilderkunst, voor zover die nog bestaat, zo heilig is dat die vooral, net als een God, vooral naar zichzelf moet verwijzen is volgens de kunstenaar, vooral een achterhaalde definitie gecreëerd door reeds lang overleden, of in de tijd blijven haperen kunstpausen: het kan…maar het is geen noodzakelijkheid meer, omdat dit wel eens de inperking zou kunnen zijn van een ander heilig principe in de kunstwereld, namelijk de artistieke vrijheid. Waarom zou de schilderkunst geen geraffineerd protest kunnen zijn tegen bepaalde evoluties in onze samenleving, die enkel maar tot doel hebben, onze vrijheid te beknotten. Om het met de gevleugelde woorden van de Oostenrijk- Britse filosoof Karl Popper te zeggen: een samenleving kan pas openbloeien, wanneer zij de vrijheid van meningsuiting waarborgt, maar er is in onze maatschappij stilaan een soort gedachtenpolitie ontstaan die het individu, zo goed als onzichtbaar wil sturen: Die Gedanken sind Frei, maar je houdt ze wel best daarbinnen! Zo probeert hij toch met sommige van zijn werken ons geweten terecht te wijzen.

Als geen ander beseft Martin Uvijn dat tekenen en schilderen zijn enige geheim wapen is, en daar heb je 2 mogelijkheden mee…je kan er indien nodig anderen mee aanvallen, maar je kan het ook gebruiken om een dreiging af te wenden en zo jezelf beschermen en vooral dit laatste is belangrijk voor kunstenaars met een fragiliteit zoals deze van Martin Uvijn.


Contact Martin Uvijn:
Art Gallery The Painted Performance
Korenbloelstraat 4 te 9820 Merelbeke
www.martinuvijn.be
Tel. 0477.46.12.20