Martin Uvijn

Geboortedatum: 23 juli 1960
Geboortestad: Merelbeke
Website: https://www.martinuvijn.be/artGallery.html

Over de kunstenaar


The physicists - olieverf op doek, 24 x 30 cm, 2021
 

Om het werk van deze kunstenaar te omschrijven, kunnen we aanvangen met een legendarisch citaat van Albert Einstein: Er zijn twee dingen die oneindig zijn, het heelal en de menselijke domheid, alleen van het heelal weet ik het nog niet zeker! Dit alles verwijst naar het feit dat Martin Uvijn in het bezit is van een ongebreidelde kennis van de wijsbegeerte, maar ook een diepe interesse vertoont voor de wetenschap. Dit stelt hem in staat alles in vraag te stellen, hetgeen een voorwaarde is om wijsheid te vergaren. Uiteraard weerspiegelt hem dit zowel in de thematiek als in de beeldvoering van zijn werk. Hij stelt vooral het huidige dogma in vraag, die ondertussen bij menig kunstliefhebber ingebakken is en zelfs een punt van conditionering bereikt heeft, en dat is of kunst naar zijn goddelijke zichzelf moet verwijzen. Hij gaat ervan uit dat dit kan, maar het hoeft niet. Het brengt enkel de artistieke vrijheid van de kunstenaar in gedrang. Kunst kan zelfs een voertuig zijn van sensibilisatie tegen maatschappelijke mistoestanden…Terug: het kan, maar moet niet! Dit resulteert in het feit dat de kunstenaar alvast de term “moeten” uit zijn vocabularium geschrapt heeft indien het over kunst gaat.

In het concept van zijn werk ligt steeds het mentale beeld besloten van waar uit het kunstwerk voortspruit. Het ontwerp, de schets in blauwe Parker balpen is altijd de eerste neerslag hiervan: de basis voor de werken is steeds de “primo idea” Alhoewel het “ambachtelijke” sinds de komst van Malevich, met zijn suprematie van het zwarte vlak, niet langer bovenaan op het prioriteitenlijstje prijkt, betreffende de voorwaarden voor het kunstenaarschap, heeft Martin Uvijn blijven inzien dat gedegen kennis en een perfecte beheersing van de techniek “uberhaupt” nodig zijn, en zal blijven om hoogwaardige kunst te produceren.

Dit alles doet hij in zijn karakteristieke eigenzinnige stijl, die voor iedereen herkenbaar is, en vooral als men daarmee vertrouwd is wordt dat nog versterkt. Het is zijn handschrift en ook ieder handschrift is uniek, en het kan moeilijk gewijzigd worden aangezien het zich door de jaren heen zo heeft ontwikkeld, en toch voldoet aan de hedendaagse culturele en historische vormvereisten. De voorstellingen in de werken in Martin Uvijn ogen realistisch, ze zijn mogelijk, maar meestal in de fantasie, zodat raaklijnen met het magisch realisme nooit veraf zijn. Zelf noemt hij het imaginair realisme, het zo realistisch mogelijk schilderen van de verbeelding, waarvan hij de elementen ervan, op zijn beurt benut om te reageren op actuele toestanden zoals bv. het systematisch inperken van onze burgerlijke vrijheden door de diverse overheden, die een nieuw soort hypocrisie is, die onze samenleving als onkruid overwoekerd, om zo de waarheid verborgen te houden.
 meer info of prijs voor het werk gepresenteerd tijdens Salon des Artistes contact info@martinuvijn.be


Equilibrium - 60 x 70 cm


Twins. - 70 x 90 cm


Net als mensen, zijn kunstenaars complexe wezens. Sommigen hebben één drijfsfeer, maar dit zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen, de meesten echter, hebben verschillende drijfsferen, die dan op de koop toe nog in tegengestelde richting trekken. Zo ontplooit zich dan een waaier van ideeën waar de kunstenaar, weliswaar soms moeilijk en aarzelend, zijn plaats tracht in te vinden! Maar de hedendaagse kunstenaar wil niet blijven vast hangen aan de achterhaalde zo genaamde definities van vroeger, die toch bepaalde maatschappelijke en artistieke vrijheden inperkten en zo een beknotting waren voor zijn creativiteit!

Het idee, die ook meestal de bestaansreden voor het kunstwerk vormt, bevindt zich in de area van het etherische, en het is aan de kunstenaar om dit te materialiseren door er een picturale invulling aan te geven. Mede door zijn virtuoze schildertechniek grijpt Martin Uvijn daarbij naar de realistische schilderkunst: de nieuwe figuratie! Maar daarbij stelt hij zich toch ook fundamentele vragen….wat behelst die realiteit. Is het de reflectie in de grot van Plato, of het concept van het onderbewuste bij Freud? Het antwoord zal nooit axiomatisch zijn, en daarom hanteert hij een eerder neo-surrealistische  vormarticulatie, die hem dichter bij die waarheid brengen!


Martin Uvijn, Equilibrium - 60 x 70 cm, olieverf op doek​

Hij laat zijn werk bevolken door toeschouwers die zich verwonderd lijken af te vragen wat er gaande is, en die dan meestal verworden tot figuranten van een momentum uit een cyclus. Dit doet natuurlijk meteen denken aan één van de belangrijkste vertellende series uit de naoorlogse periode uit de Westerse schilderkunst, namelijk Gerhard Richters “18 oktober 1979”. Het zijn eerder wazige, dubbelzinnig lijkende grisailles, verrijkt met een subtiel kleurelement, om de verwarring nog te accentueren zodat de toeschouwer als het ware gedwongen wordt, in alle vrijheid, een eigen referentiekader te scheppen of ten minste op te roepen.

Uvijn is een filosofisch, en eerlijk schilder! Daardoor verwijzen zijn werken, maar tevens zijn techniek soms naar de grote meesters van vroeger. Men kan niet doen alsof ze er nooit geweest zijn. Dit zou je reinste hypocrisie zijn hetgeen niet past in het typische “het recht aan, recht toe” oeuvre van de kunstenaar.  Zo brengt hij de nostalgie uit de werken van pakweg De Saedeleer of Piron op ongeëvenaarde wijze terug tot leven, en gebruikt ze zelfs als basis voor nieuwe werken, weliswaar met integratie van een hedendaagse artistieke grammatica, die op hun beurt filosofische vraagstellingen oproepen. Hij geeft een antwoord op die vragen, door nieuwe vragen te stellen, en net dit maakt zijn werk zo raadselachtig.

Maar soms zijn de werken ook summier verdoken aanklachten tegen de huidige inperking van onze verworven burgerlijke vrijheden. Deze beknotting gaat tergend langzaam maar zeker, en dit bekijkt de kunstenaar als een perfect georkestreerd spel van machtswellustige politici, die enkel tot doel hebben hun macht te etaleren, die bij de burger een soort conditionering creëren zodat een nieuw “mei 68” onmogelijk wordt. Daarom zoekt hij soms zijn heil in de wiskunde, omdat dit het enige is dat nog zekerheid biedt in deze gemanipuleerde tijden.


Martin Uvijn, Blue Window - 24 x 30 cm, olieverf op doek​

Deze kunstenaar voelt zich duidelijk niet thuis in de typisch Vlaamse huisje – tuintje – boompjescultuur, integendeel. Hij is steeds rusteloos en gedreven op zoek naar zichzelf, maar ook naar de juiste vormtaal om zijn ideeengoed weer te geven. Dit is een never ending story en dit zal steeds zo blijven. Het resultaat daarvan is duidelijk merkbaar in zijn werk….soms lijkt het geheel wel onsamenhangend…terwijl het eerder een impressie is van een versnelde evolutie!

Uvijn is een realistisch kunstenaar, die zich toch steeds de fundamentele vraag stelt: wat is de realiteit? Dit is een vraagstelling die vaak vermeden wordt, omdat het antwoord niet gekend is, laat staan dat ze in materie kan worden weergegeven worden, en toch probeert de kunstenaar daar dag op dag een antwoord op te bieden!

Zijn inspiratie haalt deze kunstenaar vooral uit de actuele zwart-witfotografie, uit het cinematografische maar ook uit losse krabbels en teksten op papier, die dan een voedingsbodem vormen voor opkomende hersenspinsels. De verzameling van dat alles, wordt zorgvuldig bijgehouden en functioneert dan als een laboratorium, waaruit de meest onverwachte, maar toch beredeneerde beelden kunnen groeien. Het zijn assemblages van differente beelden uit de hedendaagse media die hij recycleert tot  een bevreemdend geheel en zo van hem een artistieke seismoloog van zijn generatie maken. Hij zuivert daarbij zijn verstandelijk begrijpen uit, van maatschappelijke vertroebeling, in een samenleving waar ieder individu druk doende is met zijn eigen meestal minuscule verwaarloosbare problemen zonder oog te hebben voor de grote wereldvraagstukken.


Martin Uvijn, Timeless Light - 40 x 50 cm, olieverf op doek​

Dat de schilderkunst, voor zover die nog bestaat, zo heilig is dat die vooral, net als een God, vooral naar zichzelf moet verwijzen is volgens de kunstenaar, vooral een achterhaalde definitie gecreëerd door reeds lang overleden, of in de tijd blijven haperen kunstpausen: het kan…maar het is geen noodzakelijkheid meer, omdat dit wel eens de inperking zou kunnen zijn van een ander heilig principe in de kunstwereld, namelijk de artistieke vrijheid. Waarom zou de schilderkunst geen geraffineerd protest kunnen zijn tegen bepaalde evoluties in onze samenleving, die enkel maar tot doel hebben, onze vrijheid te beknotten. Om het met de gevleugelde woorden van de Oostenrijk- Britse filosoof Karl Popper te zeggen: een samenleving kan pas openbloeien, wanneer zij de vrijheid van meningsuiting waarborgt, maar er is in onze maatschappij stilaan een soort gedachtenpolitie ontstaan die het individu, zo goed als onzichtbaar wil sturen: Die Gedanken sind Frei, maar je houdt ze wel best daarbinnen! Zo probeert hij toch met sommige van zijn werken ons geweten terecht te wijzen.

Als geen ander beseft Martin Uvijn dat tekenen en schilderen zijn enige geheim wapen is, en daar heb je 2 mogelijkheden mee…je kan er indien nodig anderen mee aanvallen, maar je kan het ook gebruiken om een dreiging af te wenden en zo jezelf beschermen en vooral dit laatste is belangrijk voor kunstenaars met een fragiliteit zoals deze van Martin Uvijn.


Contact Martin Uvijn:
Art Gallery The Painted Performance
Korenbloelstraat 4 te 9820 Merelbeke
www.martinuvijn.be
Tel. 0477.46.12.20

 

Exhibitions

BELANGRIJKSTE TENTOONSTELLINGEN

1992: Galerij “Die Garve” te Baaigem

1998: Galerie De Vos in Knokke – Zoute

2003 tot 2006: Lineart Gent

2011 tot 2013: Casino Knokke

2014: Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster te Gent

2015: Artworld Gallery in Antwerpen.

Internationale kunst- en antiekbeurs Art Nocturne Knocke

Biënnale van de Vlaamse hedendaagse kunst in het kasteel van Poeke .

2016: Areal Böhler Messe Düsseldorf

Thermae Palace Hotel – Oostende

2017 en 2018: Arts meet History in de Abdij van Grimbergen met o.a Luc Tuymans, Michael Borremans en vele anderen.

2020: Underground te Gent.

1994 tot heden: Jaarlijks Art gallery The Painted Performance te Merelbeke.

 

PUBLICATIES

TV-uitzending t.g.v. expo in VDK-galerij te Gent.

Word opgenomen in het boek “Wie is wie in Vlaanderen” voor de  bijdrage die hij leverde voor de Belgische schilderkunst.

Word opgenomen in de ARTO of het voornaamste lexicon der Belgische beeldende kunstenaars van 1830 tot heden.

2002: TV Uitzending op VRT met werk van Martin Uvijn.

Word opgenomen in de catalogus van Lineart 2004 tot 2008

2006: Het Laatste Nieuws: Martin Uvijn ontwerpt affiche 30ste atletiekmeeting Ivo Van Damme. “Aandacht van een miljoenenpubliek”.