o Nicolas

Geboortedatum: Melle
Geboortestad: Lessines

Over de kunstenaar


Amorfe motieven vlottend in een ondefinieerbaar universum I - Acryl op doek / Acrylique sur toile, 100 x 100 cm, 1996
 

Plastisch kunstenaar, geboren te Melle (Gent).

Hoger Kunstonderwijs aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent (volledige cyclus, 7 jaar opeenvolgend 1e laureate), vervolgens 2 jaar vervolmakingscursus aan de Académie Royale des Beaux Arts te Brussel.

 

In Lessines, vlak over de taalgrens, staat het museum Nicolas, een kathedraal van orde en perfectie, op het plan van een Grieks kruis bedacht en gebouwd. Het bergt een keuze uit haar werk en staat model voor haar visie en haar beeldende nauwgezetheid. Wie er binnentreedt wordt meteen gegrepen door de kracht van haar vroege tekeningen, door het wellustig fauvistische karakter van haar landschappen, door de langzame groei in haar doeken naar een soort uitpuren dat de poëzie van een lichtend koloriet niet schaadt.

De zwart-wit tekeningen waarmee zij debuteerde verrassen omwille van hun krachtige structuur en hun zelfzekere en met spanning geladen schakeringen van zwart en wit en wat daartussen ligt.

Merkwaardig zijn haar koppen, aanvankelijk houtskooltekeningen in zwart-wit, later schilderijen in olie-op-doek, in kleuren als in een gevoelige waaier van tengere schakeringen in een zelfzekere en trefzekere ritmiek. Grote ogen strak voor zich uit. Het gelaat is gevat in een harmonisch en expressief ensemble van strepen die haar latere niet-figuratieve, laten wij maar zeggen vergeestelijkte, schilderijen aankondigen. Tussen de eerste en de latere koppen heeft de beschrijvende figuratie nog uitbundig getriomfeerd onder de vorm van een landschappelijk gegeven in de bredere betekenis van het woord.

Opvallend is daarbij de vlammende intensiteit van haar rood en de diepte of diepzinnigheid van haar blauw. Dat blauw wordt trouwens een constante in haar latere oeuvre. In haar ogen staat blauw immers voor spiritualiteit, voor wat wij als hemels zouden kunnen omschrijven.

Vrij vlug ontstond een eerder vergeestelijkt beeldende of noem het schilderkunstige taal die haar eigen is en die achter een concrete realiteit schuilgaat. Het koloriet waarin figuren en brede strepen zijn ondergedompeld evoceert evenzeer de ritmiek van haar emoties als de symboliek van een tint die op zijn beurt op zoek gaat naar contrasten en harmonieën. Gaandeweg wordt haar koloriet serener, minder onstuimig en meer zen matig om uit te monden in taferelen waarin het licht primeert en het zich met bewegingen van transparantie tooit.

Heel even verscheen een persoonlijke en ietwat bevreemdende variatie op wat meestal als geometrische abstractie wordt omschreven : een dialoog tussen schriftuur en nauwelijks definieerbare vlakken, in blauw.

Daarna schilderde Nicolas haar bekende doeken van lussen en kronkels, van ritme en beheerste emoties, aanvankelijk in diverse tengere tinten, naderhand in blauw maar wel in een veelheid van schakeringen, van licht en schaduwen.

Naar Hugo Brutin (a.i.c.a.)

 

 

Exhibitions

ONDERSCHEIDINGEN

1959     Laureaat: Koninklijke Academie voor

            Schone Kunsten, Gent

1962     Brevet de Maîtrise: Académie Royale

            des Beaux Arts, Brussel

1959     Laureaat: ‘Prijs Deleu’, Gent

1961     Laureaat: ‘Prix Célestin Jacquet, Brussel

1962     Laureaat: ‘Prix Donnay’, Brussel

1965     Laureaat; Prix ‘René Janssens’ de l’ Académie

            Royale des Sciences, des Lettres et

            des Beaux Arts de Belgique

1965     Speciale vermelding ‘Rotary Prijs’,

            Brussel - Prix Blanc et Noir

1967     2de Prijs van de stad Aarschot

1969     Ereplaket van de stad Ronse

1969     Staatstoelage

1970     1ste Prijs van de stad Sint-Niklaas – schilder-

            kunst, geselecteerd voor grafische kunst

1972     Speciale vermelding: Prijs van het Zuid-Vlaams

            Kunstsalon

1988     Laureaat: ‘1er Prix Banque des Arts’

            - IBM Belgium. Médaille de la ville de Bruxelles

            - La Peinture et l’Informatique..

 

WERKEN IN COLLECTIE

‘Diep in Blauw’, Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten in Brussel

‘Geestelijk Torment’, Stedelijk Museum Stad Aalst