Veerle Rooms

Geboortedatum: Sint-Niklaas - 1947
Geboortestad: Berchem
Website: www.rooms-veerle.be & www.foundation-vr.be

Over de kunstenaar


VELD - mix tech. 130x60 cm, 2019
 

Tendensen en evoluties

 

Tijdens haar actieve loopbaan als docente heeft zij de Hedendaagse Grafische Kunsten – maar ook de technische kennis van de oude druktechnieken – op velerlei terreinen in alle openheid medegedeeld aan haar studenten en het publiek. Dit gebeurde met tal van gespecialiseerde workshops en projecten om de vakkennis in praktijk te brengen.

Hiervoor ondernam zij vele internationale uitwisselingen met buitenlandse kunsthogescholen en universiteiten, o.a. in Boston (USA), Johannesburg, Stellenbosch (Zuid-Afrika) Sôkei &
Musasino Universiteit Tokyo (Japan).

Ook in eigen land was er sedert het ontstaan van het
Frans Masereel Centrum in Kasterlee een intense bedrijvigheid. Dankzij de contacten met gespecialiseerde grafici wereldwijd kon zij de nieuwe verworvenheden en kennis overbrengen aan nieuwe generaties getalenteerde grafici. Het FMC was en blijft hiervoor een uitzonderlijk gespecialiseerd trefpunt en onderzoekscentrum.

Toen zij in 2002 besloot een punt te zetten achter haar taak als docente aan de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen betekende dit geenszins een rustpunt in de productie van eigen vooral experimenteel vernieuwend gericht grafisch werk.

Een grote overzichtstentoonstelling VEERLE ROOMS – HEDENDAAGSE GRAFIEK OP NIEUWE WEGEN maakte haar plaats duidelijk op de internationale artistieke scéne. Deze had plaats op de gehele benedenverdiepuing van de het KBC-Torengebouw in Antwerpen.

Zij omringde haar eigen werk met dit van gelijkgezinde
kunstenaars uit diverse culturen waarmee zij eerder had samengewerkt. Ook haar collega’s en een selectie van studenten uit het Hoger Kunstonderwijs werden hierbij betrokken.

Naar aanleiding hiervan verscheen een rijk geïllustreerd Kunstboek met haar uitgebreide CV bij Uitgeverij Lannoo.
De tekst is van Georges Goffin verantwoordelijke voor de
Associatie van Universiteiten en Hogescholen Antwerpen, met een woord vooraf door Ernest Van Buynder, voorzitter van de Vrienden van het M HKA.

 

Veerle Rooms studeerde Beeldende en Grafische Kunsten aan het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen. Gedurende 35 jaar was zij docente in het Hoger Kunstonderwijs ‘Sint-Lucas’ KdG Hoge

 

 

 

 

school’ en manifesteerde zich als een van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars in haar discipline.

 

Met voortdurend onderzoek en experiment blijft zij naar vernieuwing streven, zowel technisch, compositorisch als inhoudelijk. Zij behoudt de vertrouwde klassieke technieken als basis, maar integreert deze met de steeds evoluerende digitale mogelijkheden in haar werk.

Haar CV vermeldt tal van nationale en internationale Eerste Prijzen. Zij gaf gastcolleges aan befaamde buitenlandse universiteiten, zie hiervoor haar website www.rooms-veerle.be  & www.foundation-vr.be : Who is Veerle Rooms

Met opgemerkte tentoonstellingen en de realisatie van een reeks kostbare portfolio’s in samenwerking met collega-kunstenaars en gelijkgezinde auteurs bracht zij een interactie over de grenzen heen tot stand.     Voorbeelden hiervan zijn o.a. De Rebus, E-POS I en II met Zuid-Afrika, Rusland, Zwitserland en recent nog Our Soldiers met Nieuw-Zeeland. De interesse voor prehistorische culturen blijven hoogtepunten in haar werk. Nieuwe projecten: Mythen & Tekens / Myths & Marks en AARDE voor het project Emoties – Emotions, geïnspireerd door de oudste prehistorische tekeningen in de grot Chauvet (Ardèche in Zuid-Frankrijk), kregen een nieuwe beeldtaal.

Met daarbij de thema’s VUUR, WATER en LUCHT
ontstonden DE VIER ELEMENTEN. Dit betekent een ware stijlbreuk met verregaande toepassingen van de hedendaagse grafische mogelijkheden.

Op dit ogenblik werkt Veerle Rooms aan een naslagwerk over de Geschiedenis van de Grafische Kunsten met vooral de nadruk op de verworvenheden en evoluties tijdens de Twintigste Eeuw, toen een nieuwe generatie Grafische Kunstenaars nieuwe impulsen en toekomst gaf aan deze discipline.